Ilang presidential aspirants sa Eleksyon 2022 nagsalita tungkol sa iba’t ibang isyu…

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DezcLMNlhNrQ