HCV boxing SEA Games 2005 Genebert Basadre qua đời sau khi bất ngờ đổ gục tại nhà riêng

https://vnreview.vn/headlines-detail/-/headline/hcv-boxing-sea-games-2005-genebert-basadre-qua-doi-sau-khi-bat-ngo-do-guc-tai-nha-rieng